Blindo

Para sistemas de electrificación de grúas, pórticos y monorrieles.